Aktuálně

  • Zprávy výboru

Vážení a milí přátelé opery a baletu,

  • Poslední termín pro placení členských příspěvků, případně přijetí nových členů je středa 29. 6. 2016 v době od 15,00 do 17,00 hodin, na vrátnici Janáčkova divadla – zadní vchod do budovy. Upozornění: členové, kteří v těchto termínech příspěvky nezaplatí a budou mít zájem o členství ve Spolku i nadále, musí se v další sezoně přihlásit v souladu se Stanovami Spolku znovu. To platí pouze pro členy, kteří nemají v legitimacích razítko s rokem 2016. Samozřejmě se v těchto termínech mohou dostavit i noví zájemci o členství. Připomínáme rovněž, aby si členové na zadní stranu legitimace nalepili svoji fotografii.
  • Upozorňujeme členy KPOB, že veškeré vstupenky, na které uplatňují slevu, lze zakoupit pouze v předprodeji vstupenek ND Brno, Dvořákova 11, nebo u večerní pokladny v Janáčkově divadle na představení, které se koná v ten večer.
  • Prodejní doba v předprodeji vstupenek v NdB v době prázdnin: pondělí až pátek v době od 9,00 do 12,00 a odpoledne od 15,00 do 18,00 hodin.
  • Výbor Klubu přátel opery a baletu děkuje jménem všech členů vedení divadla a souborů, všem pracovníkům divadla, kteří se podíleli na spolupráci s naším klubem v této sezóně, a samozřejmě všem umělcům, kteří na našich akcích vystupovali bez nároku na honorář, jen za kytičku, a připravili nám nejeden krásný podvečer.
  • Z programu členské schůze 16. 5. 2016 vybíráme nejdůležitější závěry a informace:
  • Přítomno bylo 140 členů, k datu konání schůze zaplatilo příspěvky 526 členů.
  • Předneseny byly zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zpráva.
  • Byly schváleny nové stanovy s novým názvem dosavadního KPOB, tedy Spolku přátel NdB, který budeme již od nové sezony striktně používat. V období, kdy byly stanovy zveřejněny (ve Zpravodaji, na webových stránkách) neobdržel výbor žádné připomínky ani další návrhy k nim. Při hlasování nebyl nikdo proti, žádný člen se hlasování nezdržel.
  • Součástí je i důležitá změna – je to změna sídla Spolku. Nadále bude mít Spolek sídlo na Jugoslávské 98, Brno.
  • Byl zvolen výbor Spolku pro další funkční období ve složení: Ing. Miroslava Cidlinská, Mgr. Pavel Klár, Mgr. Marta Palatová, RNDr. Jan Skula, Ing. Hana Veithová, JUDr. Rostislav Záleský (předtím předseda KPČ), Milan Zástěra.
  • Byli zvoleni členové nové revizní komise, která bude nadále fungovat ve složení: Ing. Jiří Chládek (dříve RK KPČ), Božena Nollová, Mgr. Jana Veselá.
  • Výbor byl zvolen jednomyslně, stejně tak i revizní komise – při hlasování nebyl žádný člen proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nebyl ani žádný doplňující návrh z pléna členské schůze.
  • Členská schůze pověřila podáním návrhu na zápis nového názvu a Stanov Spolku do spolkového rejstříku pana RNDr. Jana Skulu.
  • Po skončení členské schůze a následného programu se sešel nově zvolený výbor a zvolil předsedu a pokladníka. Tyto funkce budou zastávat stejně jako v minulém výboru RNDr. Skula a Ing. Cidlinská.

1 komentář u Aktuálně

 1. sinrase@gmail.com napsal:

  Dobrý den, pane doktore, výše příspěvků zůstává stejná, tedy 200,-Kč. Počet vstupenek je jedna na jednu průkazku, a to jak na operu, balet i činohru s 50% ní slevou. Nevím, proč by stránky KPOB nebyly dostupné, dnes jsem je aktualizoval, tak snad bude vše v pořádku.
  Zdravím Vás, Pavel Klár

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *